Martwa natura-pejza?
Poni?ej prezentuj? cz??? obrazw dyplomowych z malarstwa wykonanych u prof. Lecha Ko?odziejczyka. Jest to moja indywidualna tematyka a mianowicie nawiazania martwej natury do pejza?u i relacji tych dwch odmiennych ?wiatw. Kompozycje z tego tematu - tworze poprzez przekszta?cenia i ??czenie form realnych z formami abstrakcyjnymi.
Zgodnie z Dz. U. 94 nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 nr 43 poz. 171 cyt.: kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie artystycznych materia?w w ca?o?ci lub w cz??ci bez zgody artysty jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich"