eg. eg.
Grafika komputerowa GIER - Game graphics
Poni?ej prezentuje przyk?ady moich autorskich projektów. W projektowaniu graficznym zawsze d??? do zastosowania niebanalnych, skupiaj?cych uwag?, rozwi?za?. Celem mojej pracy jest ka?dorazowo stworzenie klarownej kompozycji, która trafi w sedno i oczekiwania odbiorcy. Je?li poszukujesz w pe?ni profesjonalnego projektu graficznego, który b?dzie nie tylko mi?o dla oka kreacj?, ale równie? przemówi do wyobra?ni odbiorcy - dobrze ?e tutaj trafi?e?. W razie pyta? s?u?? pomoc?. Ceny projektów zaczynaj? si? od 500 z?.


FESTIVAL OF ART AND INDEPENDENT GAMES LAG 2017

Pi?ciodniowy projekt wykonania Gry podczas LAG 2017- Ostrava. Praca w 8 osobowym zespole przy grze "Bonks Terrorist The Quicening".
Team Black - ?ukasz Lipski / Programer & level design,Pawe? Korczy?ski / 3d Artist, Mateusz Jaworzyn / 3D Artist, Robin Marian?ik / 2D Artist,
Adam Tóth / 2D Artist, Petra Machá?ková / 2D Artist, Emilia Prudzik / Sound, Dominika Škult?tyová / Marketing
Kliknij ilustracj? poni?ej by zobaczy? gameplay.

Projekty 3d - 2017


Galeria sztuki na wyspie. Realizacja w silniku UNREAL ENGINE 4.
Aktualnie screany z realizacji w przygotowaniu-niebawem na stronie.
Projekty i asety do gry "Aircycle VR" Gra realizowana jako projekt zespo?owy U? Cieszyn i California State University Monterey Bay.
Festival of Games 2017 - Games by CSUMB students (CST421 and CST306)


Projekty 3d - 2016
Sztaluga z obrazem olejnym. Obiekt wykonany na potrzeby animacji.
Wn?trze kuchni - projekt rozwojowy jako element gry komputerowej.
Rewolwer Remington 1858.Elementy wyposa?enia si?owni. (projekt rozwojowy)GRAFIKA KOMPUTROWA POZOSTA?A.
Projekt fototapety do wn?trza firmy i oklejania witryny wej?ciowej "Kuchnia Moja Pasja" - Skoczów - 2016


Tablo ZSB Cieszyn. Wykonanie zdj?? i grafiki.

Plakat zawodów sportowych.

____________Plakaty i kalendarze na przyk?adzie dyplomu z projektowania graficznego____________
( wykonanego u prof. A.Starczewskiego )


______________________Kalendarz trójdzielne (przyk?ady)______________________


________________Ulotki i foldery reklamowe - przyk?adowe projekty________________

  _________ Projekty oklejania samochodów________

  ____________________________Wizytówki - przyk?adowe projekty____________________________   ____________________________Logo przyk?adowe projekty:____________________________

    ____________________________ Przyk?ad wykorzystania programu Corel Draw ____________________________
     Na podstawie projektu przebudowy hali produkcyjnej dla firmy Drogmol

      ________________________________ Strony www i grafika do stron: ________________________________


      ________________________________ Inne projekty: ________________________________


       Kompozycja "Miasto" w nawi?zaniu do fotografii analogowej.
       _____________________ Przyk?ady projektów zaprosze? okoliczno?ciowych. _____________________

       [center]Wi?kszo?? z prezentowanych poni?ej zaprosze? aktualnie sprzedawane s? przez firm? "MagiaArt" je?li chcesz je zamówi? kontakt 696-013-781
       BMW obrazy - BMW na obrazie
       Porsche obrazy - Porsche na obrazie
       Harley Davidson obrazy - Harley Davidson na obrazie
       Ducati obrazy - Ducati na obrazie
       Obrazy z motocyklami- Motocykl na obrazie