eg. eg.
Malarstwo i rysunek
Prezentowane poni?ej obrazy, s? cz??ci? szerokiej tematyki jak? si? zajmuj?. G?ównym i aktualnym tematem jakim si? ostatnio zajmuje jest motoryzacja. W moich aktualnych obrazach g?ównym tematem s? motocykle i samochody. W obrazach lubi? ??czy? realistyczne malarstwo z abstrakcyjnym. Cz?sto stosuj? silne kontrasty i mocne kolory. Zawsze staram si? by obraz który maluj? mia? jak?? ciekaw? cz?stk?, by cieszy? oko latami. Warto o tym pami?ta?, gdy? dobre dzie?o sztuki ma warto?? ponadczasow?. Zapraszam do obejrzenia obrazów w galerii poni?ej. Galerie na stronie staram si? co jaki? czas uzupe?nia?, tak wi?c zapraszam ponownie. W przypadku pyta? s?u?? pomoc?.
pozdrawiam Pawe?

[

Film


Ostatnie obrazy - The latest paintings