eg. eg.
O arty?cie
Pawe? Korczy?ski

Uko?czone kierunki:
  • - Uniwersytet ?l?ski filia. w Cieszynie
    Kierunek: Edukacja Artystyczna. Specjalizacja "Malarstwo" i "Projektowanie Graficzne"
    Dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof. Lecha Ko?odziejczyka. Tematyka obrazów - "Po??czenie martwej natury i pejza?u"
    Dyplom z projektowania graficznego pod kierunkiem prof. Artura Starczewskiego. Tematyka prac graficznych - plakaty i kalendarz dla Galerii sztuki w Legnicy. Praca magisterska "Jubilerskie inspiracje twórcze" pod kierunkiem dr hab. Anny Markowskiej.

- Pa?stwowe Liceum Sztuk Plastycznych im J. Pankiewicza w Katowicach.
Kierunek: Formy u?ytkowe - specjalizacja "Jubilerstwo".
Dyplom z zakresu jubilerstwa z wyró?nieniem pod kierunkiem mgr.Tadeusza Zientary